Monster aan

op de TX44

Twee belevenissen in een cruise voor jong en oud!

Reserveren

Wat kost het?

 • Volwassenen € 19,50 p.p. ( vanaf 13 jaar)
 • Kinderen van 0 t/m 3 jaar gratis
 • 4 t/m 8 jaar € 12,50 p.p.
 • 9 t/m 12 jaar € 15,00 p.p.

U kunt pinnen of cash betalen.

Als u heeft gereserveerd, dan heeft u een zitplaats in onze gezellige salon of op het bovendek u mag zelf kiezen waar u wilt plaatsnemen.

Voor mensen in een rolstoel of die slecht ter been zijn is het bovendek moeilijk toegankelijk in verband met een steile trap.

U kunt uw ticket ophalen maximaal 30 minuten voor vertrek. Anders graag even bellen dat u wat later bent of niet komt.

Reserveer hieronder

Telefoonnummer waarop u de dag van de afvaart bereikbaar bent.

Aantal personen

Wanneer wilt u varen?

72-1-1
86-1-1
108-1-1
66-1-1 98-1-1
100-1-1 121-1-1
113-1-1
116-1-1
125-1-1 125-1-1
121-1-1 107-1-1
123-1-1 122-1-1
119-1-1
119-1-1 61-1-1
118-1-1 125-1-1
99-1-1
125-1-1 114-1-1
125-1-1 122-1-1
125-1-1 97-1-1
120-1-1
119-1-1 98-1-1
125-1-1 125-1-1
123-1-1
124-1-1 108-1-1
125-1-1 122-1-1
125-1-1 100-1-1
111-1-1
111-1-1 111-1-1
121-1-1 123-1-1
125-1-1
119-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
123-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
123-1-1
125-1-1 125-1-1
122-1-1 125-1-1
123-1-1 125-1-1
125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
122-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1
125-1-1 125-1-1
121-1-1 125-1-1
122-1-1
120-1-1 125-1-1
119-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
121-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1
125-1-1 117-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1
124-1-1 120-1-1
125-1-1 125-1-1
123-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1
125-1-1 77-1-1
125-1-1 110-1-1
125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 123-1-1
125-1-1 125-1-1
123-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1
125-1-1
120-1-1
125-1-1
125-1-1
116-1-1
125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1 125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
117-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
122-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
115-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1
125-1-1 125-1-1

 

Opmerkingen

Als u reserveert dient u een half uur voor afvaart aanwezig te zijn en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de TX44. (Bekijk in popup)

€ 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TX44 Waddencruise Samenvatting Kaart verkoop:

 • U kunt kaarten kopen bij de verkoopkiosk of online via onze website
 • Online rekent u de kaarten af met de betaalwijze van uw keuze
 • Contant geld (cash)
 • Bij de kiosk kunt u per pin betalen met nagenoeg alle gangbare bankpassen of creditcards,
 • Annulering door de gast (cliënt):
 • Varen op een andere dag of tijdstip: U kunt tot 2 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet kan worden naar een andere datum of tijdstip. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid. U doet dit door telefonisch contact met ons op te nemen, en u kunt overleggen op welke dag en tijdstip u wilt varen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 Is de rondvaart die u zou maken geannuleerd?

 • Dat is vervelend. Helaas komt het soms voor dat door slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden een rondvaart niet door kan gaan. Wij doen er in dergelijke gevallen alles aan u tijdig te informeren. Het is daarom van belang dat wij beschikken over juiste gegevens als uw telefoonnummer en emailadres. In geval van annulering door ons wordt de rondvaart in overleg met u verzet naar een andere datum of tijdstip. Indien u wenst wordt het entreeticket terug betaald. Alle vaarten zijn afhankelijk van "weer en weder dienende", de schipper en de gids bepalen of een rondvaart door kan gaan. Handig om rekening mee te houden: 30 min. voor aanvang van de vaart wordt u verwacht zich aan te melden bij het verkoopkiosk van de TX44 Waddencruise
 • De TX44 heeft een ruime salon en bovendek, en er zijn toiletten aan boord.
 • De TX44 is geschikt voor rolstoelgebruikers wel is het bovendek alleen toegankelijk d.m.v. een steile trap. Wij adviseren dan de Salon.
 • Ook voor mindervaliden zijn er toiletten aan boord
 • Houd rekening mee bij uw kledingkeuze.
 • Er is een horecaservice aan boord maar u mag ook uw eigen eten of drinken meenemen.

. 16.5 Voor uw veiligheid Er geldt een vaarverbod als:

 • bij windwaarschuwing 6 of hoger in aan de kust
 • zie www.KNMI.nl/kustdistricten of www.Buienradar.nl
 • bij afkondiging door het bestuur i.v.m. organisatorische of technische redenen Privacy • Wij gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres voor het toezenden van de kaarten of reservering, doorgeven van een annulering of voor vragen over een rondvaart.

 Volledige Algemene voorwaarden

 3.1. Reguliere vaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere personen. Reserveren voor reguliere rondvaarten kan tot 175 personen. Reserveren kan via internet of telefonisch. Reserveren via internet kan tot 1 uur op de dag voorafgaand aan de vaart. Deelnemen aan een reguliere vaart is ook mogelijk door aanmelding bij de boot zelf.

 3.3. Onze rondvaarten vinden plaats op een luxe schip met een ruim bovendek en een gezellige salon

 3.4. Passagiers (inclusief groepen) dienen 30 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn. Bent u wat later neem dan telefonisch contact met ons op.

 3.5. Het meenemen van huisdieren is  toegestaan mits aangelijnd

 3.6. Het is op last van de Scheepvaartinspectie verboden te roken aan boord van de rondvaartboot.

5.2. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is komt ter beoordeling van de schipper in functie. Bij een windkracht boven 8 Beaufort wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 8 Beaufort. In alle gevallen van overmacht kan de schipper in functie besluiten de vaart niet uit te voeren dan wel te wijzigingen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen niet kunnen worden toegerekend. En bij onvoldoende deelname.

 5.3. De schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen.

 5.4. Client dient alle aanwijzingen van de TX44 Waddencruise of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen.

5.5 De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer de weersomstandigheden of stremmingen op de geplande vaarroute dit vereisen.

 1. Vertragingen en wachttijden

 6.1: Bij reguliere vaarten wordt niet gewacht; de boot vertrekt op het geplande tijdstip.

 1. Betaling

7.1. Groepsvaarten dienen op de dag zelf te betalen mits anders is afgesproken.

 7.2. Reguliere vaarten kunnen vooruit betaald worden en gepind worden en cash betaald worden.

7.3. Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening TX44 Waddencruise na ontvangst van de factuur.

7.4. Verschuldigde bedragen dienen in één termijn voldaan te worden.

7.6. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van cliënt.

 1. Annulering door client

9.1. Annulering kan schriftelijk, telefonisch of per mail, voorzien van datum, geschieden.

 9.6. Op verzoek van client varen op een andere dag of tijdstip. U kunt tot 2 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet kan worden naar een andere datum of tijdstip. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid. U doet dit enkel telefonisch en we overleggen op welke dag en tijdstip u wilt varen.

 11.1. De TX44 Waddencruise is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

 11.2. De TX44 Waddencruise is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van de TX44 Waddencruise

 11.3. De TX44 Waddencruise is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaart steiger en/ of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

 11.4. De TX44 Waddencruise is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

11.5. Voor zover de TX44 Waddencruise aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

 11.6. Voor zover De TX44 Waddencruise aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

 11.7. De TX44 Waddencruise is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van cliënt.

 1. Aansprakelijk cliënt

 12.1. Client is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van de TX44 Waddencruise of derden.

12.2. Client is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan de TX44 Waddencruise of haar medewerkers berokkent.

12.3. Alle door de TX44 Waddencruise georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats.

12.4. Client vrijwaart de TX44 Waddencruise voor schadeclaims door derden.

 1. Aansprakelijk algemeen

13.1. De TX44 Waddencruise is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.

 13.2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.

 13.3. Kan de TX44 Waddencruise door overmacht (zie artikel 5.2.) de rondvaart niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is de TX44 Waddencruise niet verplicht tot enige restitutie.

 1. Klachten

14.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk (e-mail) bij de TX44 Waddencruise te worden ingediend.

14.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rondvaart worden niet in behandeling genomen.

 1. Veiligheid

16.1 Client moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/of gids opvolgen.

16.2. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper van dienst of medewerkers van de TX44 Waddencruise het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag.

 16.4. Indien meer personen dan vooraf opgegeven willen meevaren met een groepsvaart kan de schipper, indien het maximumaantal toegestane passagiers op de boot wordt overschreden, het surplus weigeren.

 1. Gevonden/verloren voorwerpen

 17.1. Gevonden voorwerpen kunnen bij de dienstdoende gids of schipper worden afgegeven.

17.2. De TX44 Waddencruise zal zich zoveel mogelijk inspannen de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen worden maximaal een maand bewaart door de TX44 Waddencruise

17.3. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt kan hij dit voorwerp afhalen bij de TX44 Waddencruise In alle gevallen dient de eigenaar zich te legitimeren.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 18.1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.

 19 Bijlage: extra verkoop voorwaarden en informatie Kaart verkoop: U kunt kaarten kopen bij het loket of online via onze website. Online rekent u de kaarten af met de betaalwijze van uw keuze. Bij het loket kunt u  per pin betalen, met nagenoeg alle gangbare bankpassen of creditcards. Tevens is contant(Cash) mogelijk. Annulering door de gast (cliënt): - Varen op een andere dag of tijdstip U kunt tot 1 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet naar worden naar een andere datum of tijdstip. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid. U doet dit uitsluitend telefonisch we overleggen dan op welke dag en tijdstip u wil varen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In het geval van terugbetalingen bij annulering door de gast, worden administratiekosten in rekening gebracht. Zie ook artikel 9 van de algemene voorwaarden. - Is de rondvaart die u zou maken geannuleerd? Dat is vervelend. Helaas komt het soms voor dat door slechte weersomstandigheden , onvoorziene omstandigheden of te weinig deelname een rondvaart niet door kan gaan. Wij doen er in dergelijke gevallen alles aan u tijdig te informeren. Het is daarom van belang dat wij beschikken over juiste gegevens als uw telefoonnummer en e-mailadres. In geval van annulering door ons wordt de rondvaart in overleg met u verzet naar een andere datum of tijdstip. Indien u wenst wordt het entreeticket terug betaald. - Alle vaarten zijn afhankelijk van "weer en weder dienende", de schipper en de gids bepalen of een rondvaart door kan gaan.  Wij wensen U een prettig verblijf op de TX44  en een goede vaart.

Veilig aan boord

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Uiteraard voldoet ons schip aan de veiligheidsvoorschriften van de scheepvaartinspectie. Vanwege de hoge reling is ons schip ook veilig voor kinderen.

 • U kunt bij ons pinnen
 • Honden zijn welkom
 • Rolstoel? Wees welkom!